Emailo- Email Responsive Và Template Tin Tức

Emailo- Email Responsive Và Template Tin Tức

Emailo- Email Responsive Và Template Tin Tức

Tính năng :

Template với tính năng phản hồi email.

Tương thích với CastelLab Builder, MailChimp và CampaignMonitor , Freshman.

CastelLab Builder Access ( v2.0 ).

Module Drag & Drop không giới hạn.

Duplicate & Delete module.

Cho phép người dùng lưu lại template vừa tạo và edit bất kì lúc nào sau đó.

Save Option.

Upload Option.

Đổi màu.

Edit text.

Upload hình ảnh ( background ) từ máy tính hoặc từ URL.

Preview Mode :

Export ra desktop dưới dạng Responsive HTML, MailChimp , CampaignMonitor.

Trình editor WYSIWYG cho phép edit text.

Chọn màu không giới hạn và xuất theo thời gian thực.

Replace , Delete , Insert image URL hoặc Upload hình ảnh lên thư viên hình ảnh ( giữ hình ảnh của bạn lên cloud ).

Thêm, xóa, hiển thị / ẩn button.

Thay đổi, xóa hoặc thêm hình nền trên module.

Tương thích với tất cả ứng dụng email lớn.

Tương thích với trình duyệt.

Clean Design và Comment Code.

Premium Template.

CSS inline style.

Well Document.

Bao gồm PSD, và kí tự Unicode.

Thông tin về template :

Litmus Test.

Tương thích với MailChimp.

Tương thích Campaign Monitor.

File HTML làm việc với Constant Contact.

File HTML làm việc với iContact.

File HTML làm việc với Aweber.

W3C Passed.

Web Responsive.

Full Width Design.

Những thiết bị và chương trình email tương thích :

Apple Mail

Android

AOL

Outlook.com

Yahoo Mail

Thunderbird

Microsoft Outlook 2003/2007/2010

Outlook Express

Windows Mail

Lotus Notes 8/8.5

OperaMail

iPad

iPhone (4/5/6/6+)

Live Mail

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vừa mua