GutenSpot – Hotspot Gallery

GutenSpot - Image Gallery Hotspots - 3

GutenSpot - Image Gallery Hotspots - 1

Như chúng ta đã biết, WordPress 5.0 sử dụng block editor mới là Gutenberg.

Plugin GutenSpot mở rộng khả năng block editor của WordPress bằng cách thêm phần tử khối bổ sung hữu ích vào nó.

Tạo các hotspot có thể tùy chỉnh giúp cho hình ảnh của bạn nhiều thông tin và tương tác hơn bằng cách sử dụng Gutenberg blocks.

Gutenberg giúp bạn hiển thị các sản phẩm woocommerce, sản phẩm amazon, tính năng của sản phẩm, hướng dẫn trực quan, bản đồ hình ảnh, biểu đồ hoặc đồ thị hình ảnh tương tác và các bài đăng trên blog một cách dễ dàng.

Content động – Sản phẩm woocommerce, blog posts & sản phẩm amazon được cập nhật liên tục về website của bạn.

Ngoài ra, để tránh xung đột về màu sắc, Gutenberg có thêm các bộ chọn màu cho con trỏ, chú giải công cụ và văn bản.

Plugin tương thích hoàn toàn 100% với phiên bản mới nhất của WordPress và trình editor Gutenberg, với WooCommerce.

GutenSpot - Image Gallery Hotspots - 2

Bảng tổng kết các tính năng chính :

  • Dễ dàng cài đặt và sử dụng.
  • Có thể thêm nhiều hotspot vào 1 tấm hình tùy ý thích của bạn.
  • Hiển thị 4 loại Content trong Tooltip – Text đơn giản, sản phẩm WooCommerce, sản phẩm Amazon & Blog post.
  • Custom icon – với 6 gói icon bao gồm hơn 1300 icon khác nhau.
  • Thay đổi/ quản lý hotpoint hoặc xóa hình ảnh.
  • Hiệu ứng đẹp trên các hotpoint.

GutenSpot - Image Gallery Hotspots - 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Vừa mua