Switch Bar Live Preview Cho WordPress

Switch Bar Live Preview Cho Wordpress - 2

Switch Bar Live Preview Cho WordPress - 2

Add sản phẩm thủ công.

Khi sử dụng Live Preview Switch Bar V2.0 bạn có thể add sản phẩm thủ công bên ngoài Envato để được hiển thị trong thanh switch bar.

Switch Bar Live Preview Cho WordPress - 1 Switch Bar Live Preview Cho WordPress - 3

Thêm và quản lý những bản demo ở cùng 1 nơi :

Khi bạn muốn bán những mặt hàng của mình trên Envato, việc sử dụng Plugin này là điều bắt buộc, nếu bạn muốn gây ấn tượng với khách hàng và tăng doanh thu. Với Envato Live Preview Switch Bar, bạn sẽ có và quản lý tất cả các bản xem trước trực tiếp của mình từ một nơi.

Ngoài ra, Envato Switch Bar cũng cho phép bạn import và hiển thị thông tin về theme/ plugin trên thanh bar review.

Tự động import thông tin như là : tên plugin/theme, thumbnail, preview image, description, review, giá, thống kê sale.

Switch Bar Live Preview Cho WordPress - 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Vừa mua